Visar max 20 träffar om Sveriges geologiska undersökning av totalt 182 träffar · Sorterat i datumordning och hämtas från bloggsökmotorn Bloggz.se

Duvstigen
2014-07-17 - 345. Vem där? ( 198 av 365 ) · Duvstigen
sade sig vara Ocean Surveyor- Sveriges geologiska undersökning från Uppsala.…vara Ocean Surveyor- Sveriges geologiska undersökning från Uppsala.…Surveyor- Sveriges geologiska undersökning från Uppsala.…
Cruel Crude
2014-06-25 - Förföljd av PFOS · Cruel Crude
går morse kunde vi höra hur Sveriges Radio rapporterade om "nya" kemikalielarm från Rosersbergs vattenområden utanför Stockholm. En fiskare inter… Efter det upphörde Avvecklingsmyndigheten, men regeringen utsåg SGU (Sveriges geologiska undersökning) att ansvara för det som staten har ansvar för på platsen. SGU har hög kompetens och är v…digheten om både ytterligare undersökningar och sanering av delar av området. I stället för att vidta åtgärder valde Avvecklingsmyndigheten att…
Cruel Crude
2014-06-12 - Oljebarometern -12 Juni · Cruel Crude
..knappast några nya nyheter men tacksamt att detta nu även konstateras av Sveriges geologiska undersökning (SGU). För mer om detta se tex tidigare inläggen: Nybildat svenskt olje…..knappast några nya nyheter men tacksamt att detta nu även konstateras av Sveriges geologiska undersökning (SGU). För mer om detta se tex tidigare inläggen: Nybildat svenskt oljebolag bor…..knappast några nya nyheter men tacksamt att detta nu även konstateras av Sveriges geologiska undersökning (SGU). För mer om detta se tex tidigare inläggen: Nybildat svenskt oljebolag borrar efter o…
Cruel Crude
2014-06-12 - Oljebarometern -12 Juni · Cruel Crude
..knappast några nya nyheter men tacksamt att detta nu även konstateras av Sveriges geologiska undersökning (SGU). För mer om detta se tex tidigare inläggen: Nybildat svenskt olje…..knappast några nya nyheter men tacksamt att detta nu även konstateras av Sveriges geologiska undersökning (SGU). För mer om detta se tex tidigare inläggen: Nybildat svenskt oljebolag bor…..knappast några nya nyheter men tacksamt att detta nu även konstateras av Sveriges geologiska undersökning (SGU). För mer om detta se tex tidigare inläggen: Nybildat svenskt oljebolag borrar efter o…
Landshövding Kristina bloggar
2014-05-16 - Och sen då, vad händer i glasriket?....Två år med glasrikeuppdraget · Landshövding Kristina bloggar
Tack vare Glasrikeuppdraget samordnar nu Sveriges geologiska undersökning saneringen av hela Glasriket, vilket vi tror kommer att påskynda arbetet. Samtidigt f… Tack vare Glasrikeuppdraget samordnar nu Sveriges geologiska undersökning saneringen av hela Glasriket, vilket vi tror kommer att påskynda arbetet. Samtidigt för vi di… Tack vare Glasrikeuppdraget samordnar nu Sveriges geologiska undersökning saneringen av hela Glasriket, vilket vi tror kommer att påskynda arbetet. Samtidigt för vi dialog med fo…
Brittis andrum
2014-05-08 - Uranbrytning i Rättvik? · Brittis andrum
förvaltningsmyndigheten SGU (Sveriges geologiska undersökning). Tillstånd till undersökning har getts till stora markområden i Rättvik, vilket h…ingsmyndigheten SGU (Sveriges geologiska undersökning). Tillstånd till undersökning har getts till stora markområden i Rättvik, vilket hela kommu…eral Exploration AB har fått undersökningstillstånd för brytning av uran och andra metaller av Bergsstaten, ett beslutsorgan inom statliga förval…
Landshövding Kristina bloggar
2014-02-01 - Februari mer än sportlov · Landshövding Kristina bloggar
SGU (Sveriges geologiska undersökning) leder arbetet med att sanera glasbruksmiljöer i Glasrikeregionen. Det långsiktiga a… SGU (Sveriges geologiska undersökning) leder arbetet med att sanera glasbruksmiljöer i Glasrikeregionen. Det långsiktiga arbetet st… SGU (Sveriges geologiska undersökning) leder arbetet med att sanera glasbruksmiljöer i Glasrikeregionen. Det långsiktiga arbetet startar med e…
Forskning på LTU
2013-12-16 - En jämförelse mellan markbundna resistivitetsmätningar och helikopterburen Sky-TEM i Skåne · Forskning på LTU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har för första gången i Sverige använt sig av Sky-TEM (Danskt utvecklat syst… Sveriges geologiska undersökning (SGU) har för första gången i Sverige använt sig av Sky-TEM (Danskt utvecklat system för m… Sveriges geologiska undersökning (SGU) har för första gången i Sverige använt sig av Sky-TEM (Danskt utvecklat system för mätningar m…
Fornsök
2013-12-13 - Grav - uppgift om typ saknas, Vendel 616 · Fornsök
Enligt utdrag ur "Sveriges geologiska undersökning. 43" finns en gravmarkering på denna plats av två högar. Enligt äldre uppgifter (K…Enligt utdrag ur "Sveriges geologiska undersökning. 43" finns en gravmarkering på denna plats av två högar. Enligt äldre uppgifter (Klingspor …tdrag ur "Sveriges geologiska undersökning. 43" finns en gravmarkering på denna plats av två högar. Enligt äldre uppgifter (Klingspor 1870) anges…
Landshövding Kristina bloggar
2013-12-05 - I pipeline hos Länsstyrelsen i Kronoberg · Landshövding Kristina bloggar
SGU (Sveriges geologiska undersökning) har tagit på sig ansvaret som huvudman. Genom projektet kommer en plan för sanering… SGU (Sveriges geologiska undersökning) har tagit på sig ansvaret som huvudman. Genom projektet kommer en plan för sanering av olika… SGU (Sveriges geologiska undersökning) har tagit på sig ansvaret som huvudman. Genom projektet kommer en plan för sanering av olika glasbrukso…
Kulturdelen
2013-10-26 - Fantastika 2013, lördagen del 3 · Kulturdelen
Stockholm från istid till framtidMed understöd av kartbilder från Sveriges geologiska undersökning visade Martin Rundkvist hur området som nu är Stockholm har förändrats och kommer …Stockholm från istid till framtidMed understöd av kartbilder från Sveriges geologiska undersökning visade Martin Rundkvist hur området som nu är Stockholm har förändrats och kommer att för…Stockholm från istid till framtidMed understöd av kartbilder från Sveriges geologiska undersökning visade Martin Rundkvist hur området som nu är Stockholm har förändrats och kommer att förändras unde…
TEAM ACE OF PIKES
2013-09-28 - Snart slut på våra fiskevatten... · TEAM ACE OF PIKES
2 september att myndigheterna Sveriges geologiska undersökning och Naturvårdsverket ska genomföra en kartläggning och analys av utvinnings- och å…er att myndigheterna Sveriges geologiska undersökning och Naturvårdsverket ska genomföra en kartläggning och analys av utvinnings- och återvinnin…igheterna Sveriges geologiska undersökning och Naturvårdsverket ska genomföra en kartläggning och analys av utvinnings- och återvinningspotential…
Lindas skoltankar
2013-09-11 - Två geografi/geologi appar · Lindas skoltankar
I alla fall för mig själv.Tänkte börja med två stycken appar från SGU, Sveriges geologiska undersökning, Geokartan och GeoTreat. Tyvärr så finns bara dessa appar ännu till Andro… I alla fall för mig själv.Tänkte börja med två stycken appar från SGU, Sveriges geologiska undersökning, Geokartan och GeoTreat. Tyvärr så finns bara dessa appar ännu till Androida enhet… I alla fall för mig själv.Tänkte börja med två stycken appar från SGU, Sveriges geologiska undersökning, Geokartan och GeoTreat. Tyvärr så finns bara dessa appar ännu till Androida enheter.Så här…
Calle Rockbäcks BLOGG
2013-05-12 - Hemligheten med stenen avslöjad! · Calle Rockbäcks BLOGG
  Med vänlig hälsning Statsgeolog Sven Lundqvist Sveriges geologiska undersökning (SGU)” Tack för det klarläggandet. Alltså en rostig sandsten. Svårare …  Med vänlig hälsning Statsgeolog Sven Lundqvist Sveriges geologiska undersökning (SGU)” Tack för det klarläggandet. Alltså en rostig sandsten. Svårare än så v…  Med vänlig hälsning Statsgeolog Sven Lundqvist Sveriges geologiska undersökning (SGU)” Tack för det klarläggandet. Alltså en rostig sandsten. Svårare än så var det allt…
Klimatinnovationer
2013-04-13 - Ny handlingsplan för hållbart växtskydd · Klimatinnovationer
vs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning. Målet med handlingsplanen är att riskerna för miljön och människors hälsa ska m…attenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning. Målet med handlingsplanen är att riskerna för miljön och människors hälsa ska minska. L…heten och Sveriges geologiska undersökning. Målet med handlingsplanen är att riskerna för miljön och människors hälsa ska minska. Läs dokument…
Scribo — perspektiv på närmiljön
2013-03-19 - Har Ultuna källa sinat. Uppdatering 18 mars 2013 · Scribo — perspektiv på närmiljön
Efter mitt inlägg om kallkällan tog en av bloggens fantastiska läsare kontakt med Sveriges geologiska undersökning, SGU. Han har nu skickat mig svaret och det känns inte allt för upplyftande och någ… Efter mitt inlägg om kallkällan tog en av bloggens fantastiska läsare kontakt med Sveriges geologiska undersökning, SGU. Han har nu skickat mig svaret och det känns inte allt för upplyftande och något vagt. …ntakt med Sveriges geologiska undersökning, SGU. Han har nu skickat mig svaret och det känns inte allt för upplyftande och något vagt. Det verkar …
En tidning med historia!
2012-12-13 - Gruvboom utan social och miljömässig hållbarhet av Gunnar Stensson · En tidning med historia!
   Men hur hanterar regeringen situationen? SGU, Sveriges geologiska undersökning, kartlägger alla mineralfyndigheter. Ett gruvbolag behöver bara kontakta SGU för…   Men hur hanterar regeringen situationen? SGU, Sveriges geologiska undersökning, kartlägger alla mineralfyndigheter. Ett gruvbolag behöver bara kontakta SGU för att få v…   Men hur hanterar regeringen situationen? SGU, Sveriges geologiska undersökning, kartlägger alla mineralfyndigheter. Ett gruvbolag behöver bara kontakta SGU för att få veta var de…
trulpens lilla gröna
2012-11-23 - Mineralprospektering · trulpens lilla gröna
n Magnusson (generaldirektör Sveriges geologiska undersökning, SGU), ymnigt och tar sig för pannan. Den ser påtagligt berörd och obekväm ut, men…on (generaldirektör Sveriges geologiska undersökning, SGU), ymnigt och tar sig för pannan. Den ser påtagligt berörd och obekväm ut, men samlar s…direktör Sveriges geologiska undersökning, SGU), ymnigt och tar sig för pannan. Den ser påtagligt berörd och obekväm ut, men samlar sig snabbt i…
trulpens lilla gröna
2012-11-23 - Mineralprospektering · trulpens lilla gröna
n Magnusson (generaldirektör Sveriges geologiska undersökning, SGU), ymnigt och tar sig för pannan. Den ser påtagligt berörd och obekväm ut, men…on (generaldirektör Sveriges geologiska undersökning, SGU), ymnigt och tar sig för pannan. Den ser påtagligt berörd och obekväm ut, men samlar s…direktör Sveriges geologiska undersökning, SGU), ymnigt och tar sig för pannan. Den ser påtagligt berörd och obekväm ut, men samlar sig snabbt i…
Charliebloggen
2012-10-25 - Läxa v 43 · Charliebloggen
Den första stenen du ska hitta är en granit.Granit är en av Sveriges vanligaste bergarter. En granit är prickig i olika färger. Den är mycket hård och spricker inte så lätt. …Mer om bergarter kan du läsa på en sida som heter Sveriges geologiska undersökning (SGU) eller Naturhistoriska Riksmuseets hemsida. Du kanske till och med hinner med ett besök p…Mer om bergarter kan du läsa på en sida som heter Sveriges geologiska undersökning (SGU) eller Naturhistoriska Riksmuseets hemsida. Du kanske till och med hinner med ett besök på Naturhis…