Visar max 20 träffar om Sveriges geologiska undersökning av totalt 231 träffar · Sorterat i datumordning och hämtas från bloggsökmotorn Bloggz.se

Aktuella nyheter
2016-04-02 - Geologi med integrerad SYV · Aktuella nyheter
Nu lanserar Sveriges geologiska undersökning (SGU) en digital skolsatsning för årskurs 7-9 och gymnasiet om geologi, naturresurse…Nu lanserar Sveriges geologiska undersökning (SGU) en digital skolsatsning för årskurs 7-9 och gymnasiet om geologi, naturresurser, hållb… lanserar Sveriges geologiska undersökning (SGU) en digital skolsatsning för årskurs 7-9 och gymnasiet om geologi, naturresurser, hållbarhet och s…
Nyheter - Nyheter
2016-03-28 - ”Vi har dålig koll på vårt dricksvatten i Sverige” · Nyheter - Nyheter
DN har bett Jakob Levén, enhetschef grundvattenfrågor vid Sveriges geologiska undersökning, SGU, berätta hur vattensituationen i Sverige ser ut.… DN har bett Jakob Levén, enhetschef grundvattenfrågor vid Sveriges geologiska undersökning, SGU, berätta hur vattensituationen i Sverige ser ut.… DN har bett Jakob Levén, enhetschef grundvattenfrågor vid Sveriges geologiska undersökning, SGU, berätta hur vattensituationen i Sverige ser ut.…
Gröna tankar om Gotland
2015-06-04 - Hur tungt väger argumenten för Bästeträsk? · Gröna tankar om Gotland
Näringsdepartementet som är med i beredningen ber myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, att ta fram ett kompletterande underlag (underförstått: som ger ytterligare argumen… Näringsdepartementet som är med i beredningen ber myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, att ta fram ett kompletterande underlag (underförstått: som ger ytterligare argument till va… Näringsdepartementet som är med i beredningen ber myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, att ta fram ett kompletterande underlag (underförstått: som ger ytterligare argument till varför man i…
Landshövding Kristina bloggar
2015-05-18 - Framtidstro i det nya, moderna o innovativa Gladriket! · Landshövding Kristina bloggar
an the Glass Factory, som har Sveriges mest omfattande konstglassamling från 1700-talet fram till idag. Glasriket erbjuder en mångfald av aktivitete… De båda länsstyrelserna och de fyra Glasrikeskommunerna har gemensamt bett Sveriges geologiska undersökning (SGU) att ta hand om huvudmannaskapet för en samlad hantering av saneringen. SGU:s engagemang … De båda länsstyrelserna och de fyra Glasrikeskommunerna har gemensamt bett Sveriges geologiska undersökning (SGU) att ta hand om huvudmannaskapet för en samlad hantering av saneringen. SGU:s engagemang i frågan h…
Branschnyheter - ULI Geoforum
2015-05-08 - SGU tillför mer geologi till Minecraft · Branschnyheter - ULI Geoforum
Sveriges geologiska undersökning har tagit fram en version av Minecraft som syftar till att öka förståelsen och intr…Sveriges geologiska undersökning har tagit fram en version av Minecraft som syftar till att öka förståelsen och intresset fö…Sveriges geologiska undersökning har tagit fram en version av Minecraft som syftar till att öka förståelsen och intresset för geologi, …
Olja för Blåbär
2015-04-03 - Lagförslag om förbud av fracking i Tyskland bekräftar trend · Olja för Blåbär
..Sverige då? Ja det finns intressen för utvinning av olja och gas trots att Sveriges geologiska undersökning konstaterat att "det finns begränsade förutsättningar för olja och gas i svensk be…..Sverige då? Ja det finns intressen för utvinning av olja och gas trots att Sveriges geologiska undersökning konstaterat att "det finns begränsade förutsättningar för olja och gas i svensk berggrund".….Sverige då? Ja det finns intressen för utvinning av olja och gas trots att Sveriges geologiska undersökning konstaterat att "det finns begränsade förutsättningar för olja och gas i svensk berggrund".De största…
Olja för Blåbär
2015-04-02 - Lagförslag om förbud av fracking i Tyskland bekräftar trend · Olja för Blåbär
..Sverige då? Ja det finns intressen för utvinning av olja och gas trots att Sveriges geologiska undersökning konstaterat att "det finns begränsade förutsättningar för olja och gas i svensk be…..Sverige då? Ja det finns intressen för utvinning av olja och gas trots att Sveriges geologiska undersökning konstaterat att "det finns begränsade förutsättningar för olja och gas i svensk berggrund".….Sverige då? Ja det finns intressen för utvinning av olja och gas trots att Sveriges geologiska undersökning konstaterat att "det finns begränsade förutsättningar för olja och gas i svensk berggrund".De största…
Landshövding Kristina bloggar
2014-11-13 - EN OMFATTANDE UTVECKLINGSPROCESS PÅGÅR I GLASRIKET · Landshövding Kristina bloggar
Sveriges geologiska undersökningar är huvudman för projektet.Just nu pågår·      &nb… Sveriges geologiska undersökningar är huvudman för projektet.Just nu pågår·        … Sveriges geologiska undersökningar är huvudman för projektet.Just nu pågår·        Undersökni…
Branschnyheter - ULI Geoforum
2014-10-03 - Projekt för geodata i skolan får vinnovafinansiering · Branschnyheter - ULI Geoforum
ition, Gävle kommun, Metria, Sveriges geologiska undersökning och Stockholms universitet. …vle kommun, Metria, Sveriges geologiska undersökning och Stockholms universitet. …, Metria, Sveriges geologiska undersökning och Stockholms universitet. …
Branschnyheter - ULI Geoforum
2014-10-03 - Projekt för geodata i skolan får finansiering från Vinnova · Branschnyheter - ULI Geoforum
ition, Gävle kommun, Metria, Sveriges geologiska undersökning och Stockholms universitet. …vle kommun, Metria, Sveriges geologiska undersökning och Stockholms universitet. …, Metria, Sveriges geologiska undersökning och Stockholms universitet. …
Branschnyheter - ULI Geoforum
2014-10-03 - Projekt för geodata i skolan får finansiering från Vinnova · Branschnyheter - ULI Geoforum
ition, Gävle kommun, Metria, Sveriges geologiska undersökning och Stockholms universitet. …vle kommun, Metria, Sveriges geologiska undersökning och Stockholms universitet. …, Metria, Sveriges geologiska undersökning och Stockholms universitet. …
P4 Jämtland
2014-09-26 - Bönder oroas av eventuell vattentäkt i Brunfloviken · P4 Jämtland
n kan vara ett minne blott om Sveriges geologiska undersökning, SGU hittar grundvatten.…a ett minne blott om Sveriges geologiska undersökning, SGU hittar grundvatten.… blott om Sveriges geologiska undersökning, SGU hittar grundvatten.…
P4 Jämtland
2014-09-23 - Reservvatten för att slippa parasiter sökes · P4 Jämtland
SGU, Sveriges geologiska undersökning, undersöker nu möjligheterna för att hitta grundvatten i Östersunds kommun so…SGU, Sveriges geologiska undersökning, undersöker nu möjligheterna för att hitta grundvatten i Östersunds kommun som så sm…SGU, Sveriges geologiska undersökning, undersöker nu möjligheterna för att hitta grundvatten i Östersunds kommun som så småningom&nbs…
Farmor Gun i Norrtälje
2014-09-16 - Arbetar politiker och partier för demokrati? · Farmor Gun i Norrtälje
digt på valdagen bekräftade Sveriges Radio för oss lyssnare än en gång det som Piratpartiet länge försökt göra väljarna uppmärksamma på … I föreningens skolgrupp finns främst företrädare för Sveriges geologiska undersökningar (SGU) men även Gruv- och Stenindustrin, Evolutionsmuseet och Upplandsstiftelsen. Statligt an… I föreningens skolgrupp finns främst företrädare för Sveriges geologiska undersökningar (SGU) men även Gruv- och Stenindustrin, Evolutionsmuseet och Upplandsstiftelsen. Statligt anställda ka…
Duvstigen
2014-07-17 - 345. Vem där? ( 198 av 365 ) · Duvstigen
sade sig vara Ocean Surveyor- Sveriges geologiska undersökning från Uppsala.…vara Ocean Surveyor- Sveriges geologiska undersökning från Uppsala.…Surveyor- Sveriges geologiska undersökning från Uppsala.…
Olja för Blåbär
2014-06-25 - Förföljd av PFOS · Olja för Blåbär
går morse kunde vi höra hur Sveriges Radio rapporterade om "nya" kemikalielarm från Rosersbergs vattenområden utanför Stockholm. En fiskare inter… Efter det upphörde Avvecklingsmyndigheten, men regeringen utsåg SGU (Sveriges geologiska undersökning) att ansvara för det som staten har ansvar för på platsen. SGU har hög kompetens och är v…digheten om både ytterligare undersökningar och sanering av delar av området. I stället för att vidta åtgärder valde Avvecklingsmyndigheten att…
Olja för Blåbär
2014-06-12 - Oljebarometern -12 Juni · Olja för Blåbär
..knappast några nya nyheter men tacksamt att detta nu även konstateras av Sveriges geologiska undersökning (SGU). För mer om detta se tex tidigare inläggen: Nybildat svenskt olje…..knappast några nya nyheter men tacksamt att detta nu även konstateras av Sveriges geologiska undersökning (SGU). För mer om detta se tex tidigare inläggen: Nybildat svenskt oljebolag bor…..knappast några nya nyheter men tacksamt att detta nu även konstateras av Sveriges geologiska undersökning (SGU). För mer om detta se tex tidigare inläggen: Nybildat svenskt oljebolag borrar efter o…
Olja för Blåbär
2014-06-12 - Oljebarometern -12 Juni · Olja för Blåbär
..knappast några nya nyheter men tacksamt att detta nu även konstateras av Sveriges geologiska undersökning (SGU). För mer om detta se tex tidigare inläggen: Nybildat svenskt olje…..knappast några nya nyheter men tacksamt att detta nu även konstateras av Sveriges geologiska undersökning (SGU). För mer om detta se tex tidigare inläggen: Nybildat svenskt oljebolag bor…..knappast några nya nyheter men tacksamt att detta nu även konstateras av Sveriges geologiska undersökning (SGU). För mer om detta se tex tidigare inläggen: Nybildat svenskt oljebolag borrar efter o…
Landshövding Kristina bloggar
2014-05-16 - Och sen då, vad händer i glasriket?....Två år med glasrikeuppdraget · Landshövding Kristina bloggar
Tack vare Glasrikeuppdraget samordnar nu Sveriges geologiska undersökning saneringen av hela Glasriket, vilket vi tror kommer att påskynda arbetet. Samtidigt f… Tack vare Glasrikeuppdraget samordnar nu Sveriges geologiska undersökning saneringen av hela Glasriket, vilket vi tror kommer att påskynda arbetet. Samtidigt för vi di… Tack vare Glasrikeuppdraget samordnar nu Sveriges geologiska undersökning saneringen av hela Glasriket, vilket vi tror kommer att påskynda arbetet. Samtidigt för vi dialog med fo…
Brittis andrum
2014-05-08 - Uranbrytning i Rättvik? · Brittis andrum
förvaltningsmyndigheten SGU (Sveriges geologiska undersökning). Tillstånd till undersökning har getts till stora markområden i Rättvik, vilket h…ingsmyndigheten SGU (Sveriges geologiska undersökning). Tillstånd till undersökning har getts till stora markområden i Rättvik, vilket hela kommu…eral Exploration AB har fått undersökningstillstånd för brytning av uran och andra metaller av Bergsstaten, ett beslutsorgan inom statliga förval…